HÜQUQ HÜQUQŞÜNASHÜQUQ HÜQUQŞÜNAS

Hüquqşünas — ekspert sahəsində hüquqları

O, bilir ki, qanun və hüquq normaları, bacarır, onların da istifadə edə öyrətmək, onların digər əsasları. Bu ekspert sahəsində hüquq edən çəkə bilər, hər hansı bir hüquqi vəzifə vəkili qədər hakim.

Bunun üçün almaq lazımdır ali hüquqi təhsil

Yaranması, bu sahədə bilik baş Qədim Romada. Məhz burada yaranmışdır ilk nümayəndələri, hüquq normalarının — ammo. Onlardan əvvəl mübahisələrin həlli və məhkəmə fəaliyyəti idi anlayışı dolayı və çiyinlərində qalmışdılar kahinlər. İlə meydana ədəd patron hüquqi bilikləri sürətlə inkişaf etmişdir. Əvvəlcə hüququ qərar qəbul xarabalığa çevrilmişdi çiyinlərində imperatorları, kralları, — dövlət başçılarının.

Bu sahə inkişaf etsin, yaranırdı kimi müdafiəçiləri, həm də. Hallar meydana çıxdı məhkəmələr və məhkəmə sistemi. Zaman keçdikcə hüquqşünaslıq inkişaf da geniş bir sahədir. Üçün əsas qanunlar halına din, məhz əmrlərinə müqəddəs oldu birinci qanun. Onlar vermişlər qaydaları etdiyi bəşəriyyət lazımdır bu gün. İnkişaf hüquqları yavaş-yavaş, tətbiqi qədər qanunların çarı Birinci Pyotr. Məhz o verdi başlanğıcı inkişafına hüquq sahələri dövlətimizin.

Sonra olmuşdur məhkəmə inqilab

Məhz ondan sonra biz aldıq hüquqi cihaz, yaxın müasir. Bizim zaman, hüquq — geniş sahə bilik və imkanları. O, özündə bütün məhkəmə sistemini, bilik haqqında qanun və hüquq normalarında və nəzarət yolları, onların dəqiq yerinə yetirmək kimi ayrı-ayrı şəxslər, həm də mütəşəkkil qurumlarla