HÜQUQİ XİDMƏTHÜQUQİ XİDMƏTLƏR

Olmaması, hal-hazırda hər hansı bir məhkəmə təcrübəsinə dair məsələ göstərir ki, çox güman ki, deyil ki, bu problem təcili, amma ki, həll üçün hələ ki, heç bir aşkar adekvat hüquqi mexanizmlərin

Anlayışı hüquqi xidmətlər

Rəsmi sənədlərdə və praktiki fəaliyyət»anlayışının hüquqi xidmət»və»hüquqi xidmət»hesab. Lakin ədəbiyyatda ifadə edildi fikri altında hüquqi xidmətləri başa düşmək lazımdır öhdəliklər irəli gələn müqavilələrin tapşırıq, komisyon, agentliyi, etibarnamə ilə idarəetmə əmlakı və kommersiya konsessiya (françayzinq), xüsusiyyət olan iştirak vasitəçi nümayəndəsi, agent, etibarnamə ilə idarəetmə və s, qüvvədə olan və ya başqasının adından və ya öz adından, lakin özgə mənafeyi üçün.

Bu baxımdan göstərilən xidmətlər peşəkar hüquqşünaslar, zəng etməlidir heç bir hüquqi, həm hüquqi, həm də, görünür, məhz bu cür fikirlər sadiq Ali Məhkəməsi zaman verirdi üzrə izahatlar barədə bəzi xüsusiyyətləri xidmətlərin olan hüquqi xarakter