HÜQUQİ YARDIMHÜQUQİ YARDIM

Təməlində belə bir sistem yalan ikitərəfli və çoxtərəfli müqavilələr məsələlərini tənzimləyən müdafiə subyektlərin hüquqlarını müəyyən səriştə məhkəmə instansiyalarının baxılması üçün mübahisələrin müxtəlif kateqoriyalar və müvafiq hüquqi sistemləri, əməl prosessual hüquqlarının əcnəbilərin, vətəndaşlığı olmayan şəxslərin və; bu cür sazişlərlə tənzimlənir də qaydası, tanınması, əslində, müxtəlif sənədlərin (şəhadətnamə, diplom və s.), məhkəmə tapşırıqlarının yerinə yetirilməsi, qərarların mübahisələr üzrə sənədlərin daşınması, cinayətkarların verilməsi (ekstradisiyası) və s.

iştirakçısıdır, bir sıra çoxtərəfli və ikitərəfli müqavilələrin