LAZIMDIR HÜQUQİ MƏSLƏHƏTLƏŞMƏLƏR PULSUZLAZIM HÜQUQİ MƏSLƏHƏTLƏRİN VERİLMƏSİ PULSUZ