MƏHKƏMƏDƏ NÜMAYƏNDƏLİKMƏHKƏMƏDƏ NÜMAYƏNDƏLİK

Nümayəndənin səlahiyyəti olmalıdır ifadə etibarnamə verilmiş və rəsmiləşdirilmiş qanununa uyğun olaraq

Vətəndaşlar aparmaq hüququna malikdir öz işinə məhkəmədə şəxsən vasitəsilə və ya nümayəndələri.

Şəxsi işdə iştirak vətəndaşı deyil məhrum edir, onun hüquqları var, bu iş üzrə nümayəndəsinin

İşin təşkilatların aparırlar məhkəmədə onların orqanları, ölkədə fəaliyyət göstərən onlara verilmiş səlahiyyət daxilində qanunla, başqa hüquqi aktlarla və ya təsis sənədləri və ya nümayəndələri. Səlahiyyət orqanlarının, aparıcı, işin təşkilatların göstərən sənədlərlə təsdiq olunur xidməti vəziyyəti, onların nümayəndələrinin, zəruri olduqda isə təsis sənədləri.

Adından təşkilatının məhkəməsində səlahiyyətli nümayəndəsi çıxış edir ləğvetmə komissiyası

Məhkəmədə nümayəndə ola bilər, qabiliyyətli olan şəxslər müvafiq qaydada tərtib edilmiş səlahiyyətləri azn işin aparılmasını istisna olmaqla, aşağıdakı şəxslər (hallar istisna olmaqla, iştirak etmək, onların prosesində nümayəndələri kimi, müvafiq orqanların və ya qanuni nümayəndələrinin):

hakim;

müstəntiq;

prokuror.

Əsasən prosessual qanunvericiliyinə uyğun olaraq məhkəmə təyin edir vəkilinin nümayəndəsi kimi olmadığı halda nümayəndəsi var, cavabdehin yaşayış yeri olduğu məlum deyil, habelə qanunla nəzərdə tutulan digər hallarda