Bütün Hüquqşünaslar dünya! Hüquqi kafe vəkillər online.


Müxtəlif növ iflas müəssisələr


Müflisləşmə-bu, maliyyə böhranı ilə xarakterizə olunur davamlı bilməməsi qane tələblər kreditorlarınBelə vəziyyət, adətən yaranır deyil, eyni zamanda səbəbi və onun inkişafı üçün çox ola bilər. Dünya təcrübəsində, hətta öz meyarları işlənib hazırlanmışdır və bu qrafikə uyğun olaraq iflas müəssisələr qiymətləndirilir və onun növləri ayrılır. Daha bir meyar olan diqqət yetirməniz lazım olan münaqişələr müəssisədə, işdən insanların əsas vəzifələrdən və kəskin artması idarəetmə qərarlarının. Az əhəmiyyətli simptomları təhlükəsi zamanı iflas ki, hələ unutmaq lazım deyil hesablarından var: ödəmə müəssisələrinin statusunu alacaqlar yenidən hadisədir ki, baxılan dövrdə müəssisə əhəmiyyətli zərər kapital.

Bu baxımdan, bu tamamilə parçalamaq vasitəsi baxımından bərpa ödəmə qabiliyyətinin.

Gələcək təsərrüfat fəaliyyətinin elə bir təsərrüfat subyekti zərər vura bilər kimi, onun kontragentləri tərəfindən, xüsusən də və bütün sənaye, ümumiyyətlə. Tam tərsi var real saxta ödəmə biznes. Onlar bununla xarakterizə olunur ki, borclu ərizə verir Arbitraj məhkəməsi Çox güman ki, bunun səbəbi bu cür hərəkət edir arzusu almaq güzəştlər və hissə-hissə ödənilməsi üzrə borcların və ya hətta yayınma onların ödənilməsi. Əgər sübut olunacaq ki, borclu müraciət zamanı bu cür bəyanatlar bacardı tam qane bütün kreditorların tələblərini, o cavab verəcək və ona dəyən ziyana görə. Əgər müəssisə yerləşir iflas proseduru elan texniki müflis, bu, o demək deyil ki, o, gərək mövcud dayandırmaq. Belə ki, məsələn, mərhələdən var iflas müəssisələr: müəssisənin ilkin mərhələdə iflas daha da bilər normallaşdırmaq fəaliyyəti düzgün maliyyə menecmenti. Eyni aiddir texniki iflas Bu termini bildirir vəziyyəti, zaman kreditor borcu təsərrüfat subyektinin irəli gəlir əsasən müəyyən edilmiş ödəmə öz borclunun. Mühüm şərti kimi qəbul edilməsi üçün iflas kimi sırf texniki artıq məbləğin ümidsiz debitor borcları üzərində kreditor borcları.