ONLİNE KONSULTASİYA İLƏ HÜQUQŞÜNASONLİNE KONSULTASİYA İLƏ HÜQUQŞÜNAS

Ki, əslində mən bilmək istəyirəm ki, bizdə hüquqşünas?

Ola bilərmi ki, mən qısa və dəqiq kontur problemi özü-özünə?

Məhz hansı cavabları mən gözləyirəm?

İstəmirəm olub, mən eşitmək, onun təsdiqidir ki, bilə-bilə mənə məlumdur? Ola bilər, mən sadəcə istəyirəm ki, təsdiq almaq mənim aşiqi?

Hazıram mən qəbul fikrini hüquqşünas, üst-üstə mənim şəxsi fikri?

Mən nə edəcəyəm, əgər cavab hüquqşünas ilə üst-üstə düşmür mənim bir problemi?

Özü müştərinin müraciət edən köməyi «hüquqşünasa online», bir çox cəhətdən asılıdır, ta fayda ki, o, cavabını alacaqdır təcrübəsi məsləhət.