PULSUZ HÜQUQİ YARDIMHÜQUQİ PULSUZ YARDIM

Bu zaman göstərilməsi, pulsuz hüquqi yardım üzərində qurulmalıdır prinsipləri kimi obyektivliyi, qərəzsizliyi, vaxtında, bərabərlik giriş vətəndaşların əldə olunmasına yardım etmək və məxfilik zamanı onun etməkdir.

İştirakçıları dövlət sisteminin pulsuz hüquqi yardım var, icra hakimiyyəti orqanları və onlara tabeliyində olan idarə, icra hakimiyyəti orqanları subyektlərinin, dövlətin hüquqi bürosu, hüquqşünaslar, vəkillər, notariuslar.

Qanuna uyğun olaraq icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən regionların hüququna malikdir müstəqil həll təsis etmək olub onlara dövlət hüquq büroları, yaxud da cəlb göstərilməsi üçün pulsuz hüquqi yardım bar

Onlar isə deyilir müəyyən boy və əməyin ödənilməsi qaydası vəkillər və kompensasiya onların xərcləri göstərilməsi, pulsuz hüquqi yardım