SİTE PULSUZ HÜQUQİ YARDIMVEB PULSUZ HÜQUQİ YARDIM

kasıb (duş gəlir səviyyəsindən aşağıda yaşayış minimumundan, müəyyən olunmuş bölgədə);

əlillərinə, I və II qrup;

yaşlı insanlara və əlillərə yaşayan stasionar sosial xidmət müəssisələrində;

uşaqlara, əlillərə, yetim uşaqlara, uşaqlara, qalan valideyn himayəsindən məhrum olan, eləcə də onların nümayəndələrinə, əgər onlar müraciət edirlər görə göstərilməsi, pulsuz hüquqi yardım ilə bağlı məsələlər üzrə təmin olunması və müdafiəsi hüquqlarının və qanuni mənafelərinin belə uşaqlar;

istəyən şəxslərə qəbul tərbiyə öz ailə, uşaq, qalan valideyn himayəsindən məhrum olan, əgər onlar müraciət edirlər görə göstərilməsi, pulsuz hüquqi yardım ilə bağlı məsələlər üzrə cihaz uşağın ailəyə tərbiyə;

əgər onlar müraciət edirlər görə göstərilməsi, pulsuz hüquqi yardım ilə bağlı məsələlər üzrə təmin olunması və müdafiəsi hüquqlarının və qanuni mənafelərinin övladlığa götürülən uşaqlar;

yetkinlik yaşına çatmayanın göstərilən müəssisələrdə qarşısının alınması sisteminin baxımsızlığının və hüquq pozuntularının yetkinlik yaşına çatmayanların çəkən cəza azadlıqdan məhrum etmə yerlərində, eləcə də onların nümayəndələrinə, əgər onlar müraciət edirlər görə göstərilməsi, pulsuz hüquqi yardım ilə bağlı məsələlər üzrə təmin olunması və müdafiəsi hüquqlarının və qanuni mənafelərinin bu cür yetkinlik yaşına çatmayanlar;

vətəndaşlara əziyyət çəkən psixi sağlamlıq, göstərildikdə onlara psixiatriya yardımı vətəndaşlara, tanınmış məhkəmə tərəfindən fəaliyyət qabiliyyəti olmayan hesab edilməmişdirsə, habelə onların qanuni nümayəndələrinə, əgər onlar müraciət edirlər görə göstərilməsi, pulsuz hüquqi yardım ilə bağlı məsələlər üzrə təmin olunması və müdafiəsi hüquqlarının və qanuni mənafelərinin belə vətəndaşları;

vətəndaşlara almış nəticəsində təcili sağlamlığına zərər məhrum yaşayış sahəsinin itirmiş tamamilə və ya qismən başqa əmlaka itirmiş sənədlər; ər, valideynlər, uşaqlar nəticəsində həlak olmuş fövqəladə və şəxslərə olan, onların himayəsində;

vətəndaşlara olan nümayəndələri köklü azsaylı xalqları yaşayan yerlərdə ənənəvi şəhər və ənənəvi təsərrüfat fəaliyyətinin köklü azsaylı xalqların Krasnoyarsk, ənənəvi həyat tərzi, və mədənləri;

ailə üzvlərinə hərbi qulluqçuların, daxili işlər orqanları əməkdaşlarının, xidmətin əməkdaşlarının cəzanın icrası, işçilərin qoşunlar, milli qvardiya, həlak olmuş (vəfat etmiş) yerinə yetirərkən hərbi xidmət vəzifələrinin (xidməti vəzifələrin)