SOSİAL HÜQUQİ MƏSLƏHƏTSOSİAL HÜQUQİ MƏSLƏHƏTLƏRİN VERİLMƏSİ

Pulsuz məsləhət və yardım hüquqşünaslar sosial məsələlər üzrə Hüquqi məsləhətlərin verilməsi üzrə sosial məsələlər həllini nəzərdə tutur yuxarıda vəzifələri müştərinin xeyrinə

Sosial müdafiə məsələləri, əhalinin səhifələrində portalın daha tez-tez səslənir formatında»hüququm varmı. Nə varsa, imtina etdilər.

Hara şikayət edirsiniz.»

Azn qaynar xətt portalının hüquqşünaslar cavab verir onlara, və hər hansı bir istifadəçi servis imkanına malikdir, nəinki ilə tanış hazır həlləri, problemlərin, həm də pulsuz əldə fərdi şurası telefonla və ya öz problemini vasitəsilə online web forması