MƏSLƏHƏT HÜQUQŞÜNAS TELEFONLA PULSUZ

MƏSLƏHƏT HÜQUQŞÜNAS TELEFONLA PULSUZ Haqqında mühüm ehtiyac vaxtında kəsin yüksək keyfiyyətli hüquqi yardım bilirlər ki, o insanlar, kimə lazım dərhal həll meydana çıxan hüquqi problemlər və toqquşması öz həyat. Qədimdən belə hamıya tanış azn yaddaşla söz:»Heç bir bilik qanun — məsuliyyətdən azad etmir.» Mənası qoyulmuş bu söz, aktualdır və bizim zaman zaman tez-tez görüşürük ilə hərəkətləri və aldadıcı ilə müntəzəm pozulması, vətəndaşların hüquq və azadlıqlarının, müxtəlif kriminal hadisələrlə, və sadəcə, daimi yeniləmə hazırkı qanunvericiliyin. Bütün bunlar ona gətirib çıxarır ki, insanlar olduqca çətindir anlamaq, öz hüquqları və onların hüquqi Ona görə də, qərar bütün hüquqi məsələlərin yalnız peşəkarlara etibar vaxtında