Mülki prosessual

Mülki məhkəmə icraatı təmsil məcmusu hüquq normaları müəyyən edən qaydalar və standartlar, ki, məhkəmələr rəhbər baxılarkən mülki iddiaların (fərqli olaraq prosedurları sahəsində cinayət hüququ). Bu qaydalar müəyyən edir, kimi, iddia və ya işi başlana bilər, hansı xidməti proses (əgər hər hansı) tələb olunan növ, iddia ərizələri və ya ərizə, vəsatət və ya ərizə və əmrlərin yol verilir ki, mülki işlərdə, müddətləri və qaydası zərər və aşkar edilməsi və ya açıqlanması məhkəmə proseslərini aparmaq prosesinin həlli üçün müxtəlif mövcud hüquq müdafiə vasitələrinin və hansı qaydada məhkəmələr və məmurlar işləmək lazımdır. Bəzi sisteminin, o cümlədən ingilis və fransız imkan verir hökumət şəxslər