Qərardan şikayət üzrə məhkəmənin mülki iş. Ərizə məhkəməyə

Qərardan şikayət üzrə məhkəmənin mülki iş üzrə-bu proses yönəldilmiş ləğv olunması və ya dəyişdirilməsi əvvəllər qəbul edilmiş aktın. Tələblər şikayətə yenidən baxılması qaydası müəyyən prosessual. Bütün məhkəmə hərəkətlər və ya qərardad və ya qərar. Birinci kateqoriya fəaliyyət cümlə ilə aralıq məsələləri, ikinci — özü məsələnin mahiyyəti. Qərar qətidir, məhkəmə aktı qəbul edilmiş işi üzrə. Qanun verir tələb etmək hüququ ləğv olunması kimi müəyyən aralıq və yekun qərar. Qeyd etmək lazımdır ki, bir sıra hallarda son qərar məhkəmə, həmçinin formasını alır qərar. Bu, əsasən, xüsusi icraat işləri. Həmin aktlar ki, toxunmur vətəndaşların hüquq baxımından qanunverici, məsələn, açılması barədə qərar işin heç