qəyyumluq və himayəçilik tərcümə rus — nümunələr ingilis rəy

Lazımi qaydada icra halda, hər hansı bir valideyn öhdəlikləri üzrə uşağın təhsili, tərbiyəsi və ya sui-istifadə hüquqları uşaqlar müraciət edə bilər müdafiəsi üçün öz hüquq və mənafelərini, infrastrukturun inkişafı, müəssisələrin, əhalinin sosial müdafiəsi sistemi ilə maddi yardım ailələrə orqanının fəaliyyət göstərən rayonunda yaşayış yeri və ya himayədə olanın həyata keçirir, nəzarət fəaliyyəti dövlət və onun’