SİTE PULSUZ HÜQUQİ YARDIM

VEB PULSUZ HÜQUQİ YARDIM kasıb (duş gəlir səviyyəsindən aşağıda yaşayış minimumundan, müəyyən olunmuş bölgədə); əlillərinə, I və II qrup; yaşlı insanlara və əlillərə yaşayan stasionar sosial xidmət müəssisələrində; uşaqlara, əlillərə, yetim uşaqlara, uşaqlara, qalan valideyn himayəsindən məhrum olan, eləcə də onların nümayəndələrinə, əgər onlar müraciət edirlər görə göstərilməsi, pulsuz hüquqi yardım ilə bağlı məsələlər üzrə təmin olunması və müdafiəsi hüquqlarının və qanuni mənafelərinin belə uşaqlar; istəyən şəxslərə qəbul tərbiyə öz ailə, uşaq, qalan valideyn himayəsindən məhrum olan, əgər onlar müraciət edirlər görə göstərilməsi, pulsuz hüquqi yardım ilə bağlı məsələlər üzrə cihaz uşağın ailəyə tərbiyə; əgər onlar müraciət edirlər görə göstərilməsi,