Üzrə iddia müddəti tutulması, borcun

İDDİA MÜDDƏTİ ÜÇÜN ALINMASI BORC. Məhdudiyyətlər kostyum və ya proqram üçün borcların geri qaytarılması üzrə: — nağd kredit hesabın debet və kredit hesabları əsas. Qayda tətbiq edilir və tətbiq ilk depozit, borcalan cavab üçün ilk avans və ya geri qaytarılması, müştərilər. Məhdudiyyət tənbeh borc məbləğini nağd kredit hesab edir il təcrübəsi son beh verdiyi borc hesabına bir şərtlə ki, ödəniş blankı, qüvvədə olan bank. Mövqeyimiz belədir ki, qaldı overdraft hesabları. Müddəti hesab, krediti hissə-hissə ödənilir. Məhdudiyyətlər barəsində hər bir hissəsi olacaq ildən baş verdiyi andan müddətin ödəniş də bank kimi imtina kəsb edən faktor barədə əvvəlcədən məhdudiyyət olacaq olan son