VƏKİL İNZİBATİ İŞLƏR ÜZRƏ

VƏKİL İNZİBATİ İŞLƏR ÜZRƏ Demək olar ki, hər gün hər birimiz bu və ya digər şəkildə işləmək hakimiyyət orqanları ilə — ərizə verərək servis xidmətinə müraciət edərək yerli özünüidarəetmə orqanlarına, hansısa sənədlər almaq, pensiya və ya məbləğdən s Qarşısını almaq üçün əlaqə inzibati aparatı bilməyəcək heç bir vətəndaş, heç bir təşkilatın, heç bir sahibkara. Anlamaq qanunlarda və sistemdə spesifik qaydaların gücü yalnız məsləhət inzibati işlər. Cəhd müstəqil həll etmək, işin riski ilə bağlıdır hüquqi məsuliyyət, inzibati məcburetmə, münaqişələri və mübahisələri ilə bağlı yanlış yanaşma qərarı ilə inzibati məsələlər Məhz buna görə də xidmətlər vəkil inzibati işlər üzrə, çox vaxt, sadəcə,