VƏKİL ÜZRƏ ARBİTRAJ İŞLƏR

VƏKİL ÜZRƏ ARBİTRAJ İŞLƏR Bütün təşkilatlara zəruri hüquqi xidmətlər Hazırlamaq üçün müqavilə maraqlarına cavab verən təşkilatlar, borc toplamaq, etiraf əmlaka mülkiyyət hüququ şikayət vergi müfəttişliyinin, bu, yalnız təxmini siyahısı problemlərin onlarla görüşür işində hər hansı bir təşkilatdır. İki variant var hərəkətlərinin: işə hüquqşünası ştat təşkilatının və ya istifadə etmək hüquqi (xidmətləri, hüquqi müşayiət müəssisənin fəaliyyəti) Bəzi təşkilatlarda yalnız yük üçün yetərli deyil və etmək üçün əlverişli istifadə işçi hüquqşünas isə xidmətlərindən istifadə etmək hüquqi firmanın bahalı. Bundan başqa, ən ştat vəkil nadir hallarda aparırlar məhkəmələrdə işlərə, onların əsas vəzifəsi ilə iş, təsərrüfat müqavilələrində, məsləhət əmək, əmək münasibətləri, qismən korporativ mübahisələr