XİDMƏTLƏR VƏKİL QİYMƏTLƏRXİDMƏT VƏKİL QİYMƏT

Altında günü məşğulluq vəkil başa düşülür vaxt ərzində bəzi təqvim sutka zaman vəkili yerinə yetirir, konkret tapşırıq etibarnaməni vermiş şəxsin asılı olmayaraq, faktiki müddəti, onun iş.

Göstərilərkən, vəkil hüquqi yardım həftə sonu və bayram günlərində, eləcə də hüquqi yardım göstərilməsi ilə bağlı çıxmasına vəkil və başqa yaşayış məntəqəsi, əmək haqqı istehsal azı ikiqat məbləğdə

Bu zaman hüquqi yardım göstərilməsi ilə bağlı çıxmasına vəkil və başqa yaşayış məntəqəsi, nəqliyyat və ezamiyyə xərclərinin ödənilməsi, bu halda tərəflərin razılaşması ilə müəyyənləşdirilir, lakin az ola bilməz dəyərinin faktiki xərclərin vəkil