YARDIM AİLƏ HÜQUQUYARDIM AİLƏ HÜQUQU

Onların əksəriyyəti idarə həll qaydada tərəflərin qarşılıqlı razılığı ilə. Buna baxmayaraq, tez-tez yaranır və bir vəziyyət mübahisəni həll etmək mümkün deyil, danışıqlar yolu ilə və ər-hələ düşür müraciət edərək ailə məsləhət və ilə məşğul ləğv edilməsi, nikah bölməsi əmlakın öhdəlikləri və digər məsələlərlə. Ailə hüququ aparıcı sahələrindən biri hüquqları olan bir ölkədə tənzimləyir və nigah-ailə münasibətləri.

Əsas hüquqi aktla tənzimləyir ki, ailə məsələləri, Ailə Məcəlləsi

Məhz o, əsas qanun olan söykənir, vəkillər və hüquqşünaslar bu zaman maraqlarının qorunmasında müştəri.

Ailə vəkil və ya hüquqşünas lazımdır zaman yaranır aşağıdakı növləri, ailə mübahisələrinin:

baş verən bir nigah-ailə münasibətləri, ər-arvadın;

irəli gələn hüquq münasibətlərinin»ər-arvad-uşaq»;

digər ailə mübahisələri