YARDIM AİLƏ HÜQUQUYARDIM AİLƏ HÜQUQU

Əsas hüquqi aktla tənzimləyir ki, ailə məsələləri, Ailə Məcəlləsi. Məhz o, əsas qanun olan söykənir, vəkillər və hüquqşünaslar bu zaman maraqlarının qorunmasında müştəri.

Ailə vəkil və ya hüquqşünas lazımdır zaman yaranır aşağıdakı növləri, ailə mübahisələrinin:

baş verən bir nigah-ailə münasibətləri, ər-arvadın;

irəli gələn hüquq münasibətlərinin «ər-arvad-uşaq»;

digər ailə mübahisələri.